BORTSLUMPAS

Vi bortslumpas till exempel två stockstomme, ett rökbastu, ett sovstuga,släpvagnsbastu.